За произвеждане на максимално точни данни работим със следните висококвалифицирани специалисти.

Това са екипи разполагащи с подходящо модерно оборудване с необходими познания в областите на геодезията, хидрографията и дистанционните методи за картографиране.

ГЕОСПЕКТЪР 2018 ЕООД

ГеоВара ЕООД

 www.GeoVara.com

КИК Консулт ЕООД