Проектът представлява изследване и представяне на историята, екологията, биоразнообразието, природното и културно-историческото наследство на крайбрежните и водни зони на територията на МИРГ Варна, район Аспарухово–Белослав–Аксаково (вкл. Варненско и Белославско езеро) с цел подпомагане тяхното съхранение и устойчиво развитие.

Проектът предвижда създаване на онлайн платформа, чрез която да бъдат представени в триизмерен модел очертанията и формите на крайбрежието и прилежащия шелф, комбинирани с данни за наличната ихтиофауна, екология, течения, показатели на вода и въздух, защитени зони и зони от НАТУРА 2000, забранени за риболов зони, исторически данни и др.

Предвидените дейности по проекта са: Провеждане на комбинирано лазерно и хидрографско заснемане на крайбрежието и прилежащия подводен терен на територията на МИРГ; Създаване на 3D модел на описаната зона; Създаване на онлайн платформа за представяне на събраните данни и създадените модели на крайбрежната зона и шелф; Представяне чрез онлайн платформата на данни, научни изследвания, литература, визуални и аудио файлове за местната общност, рибарския и морски сектор на територията и акваторията на общините: Аксаково, Белослав, Варна;

Интерактивна карта

Интерактивна Карта

Онлайн платформа за представяне на събраните данни и създадените модели на крайбрежната зона и шелф

Доклади

Онлайн платформата на данни, научни изследвания, литература, визуални и аудио файлове за местната общност,рибарския и морски сектор на територията и акваторията на общините:Аксаково,Белослав,Варна

Доклад Риби